Participa amb la teva opinió


L'estudi va començar l'abril de 2011 amb una primera fase qualitativa en què han participat 240 persones, expressant les seves opinions en entrevistes en línia de llarga durada.

Després d'analitzar els continguts expressats en aquestes entrevistes llargues, hem pogut construir un qüestionari de 8-10 minuts de durada que recull les preguntes més rellevants per explorar en els objectius de la nostra investigació La Solidaritat i jo.

Les principals conclusions d'aquest estudi van ser presentades el dia 8 d'octubre de 2011, coincidint amb el 10è aniversari de la fundació de iWith.org.

Si vols, pots veure els resultats.