Participa amb la teva opinió

En aquest minisite cridem a la participació en l'estudi sociològic internacional La Solidaritat i jo promogut per iWith.org ,amb la col.laboració professional moltes organitzacions i de les empreses Two Much research studio i Netquest, especialitzades en la realització d'estudis d'opinió emprant Internet com a eina de consulta.

En aquesta recerca volem indagar en els punts de vista de la ciutadania sobre els següents aspectes:

Els resultats es van presentar el 8/10/2011 coincidint amb els 10 anys d'iWith.org.